WEBINAR:

Beveiliging gaat verder dan alleen rollen en rechten

Wat kun je zelf inrichten in Dynamics 365 Finance en Supply Chain Management (voorheen F&O) en AX 2012?

Jaarlijks wordt bij de accountant controle gelet op de beveiliging van jouw Dynamics 365 Finance en Supply Chain Management (voorheen F&O) of AX 2012 omgeving. Heb jij alles op orde? Tijdens dit webinar laten wij je zien dat beveiliging meer is dan alleen het inrichten van de juiste rollen en rechten. En laten wij je zien welke zaken jij zelf eenvoudig al kan inrichten.

Praktische informatie

Datum

8 december 2021
11.00 – 11.45 uur

Locatie

Online via Teams

Voorbereid zijn op de interne controle

Beveiliging van je financiële systemen is belangrijk en een terugkerend onderdeel van de jaarlijkse interne controle door de accountant. Door een goede structuur van rollen en rechten kun je ervoor zorgen dat personen echt alleen dat kunnen inzien waar ze voor hun werkzaamheden bij moeten kunnen. Maar het neerzetten van een goede autorisatiestructuur is vaak een project op zich en maakt het overzicht vaak complex met beperkte rapportage mogelijkheden. Daarnaast blijkt vaak dat als er iets mis gaat de impact toch groter is dan van te voren gedacht.

Basis elementen die je zelf kunt inrichten in Dynamics 365 Finance en Supply Chain Management

Hoe zorg je er voor dat jouw systemen goed zijn ingericht zodat de jaarlijkse interne controle geen probleem is en de veiligheid van jouw gegevens goed geregeld is? Tijdens dit webinar laten wij je zien welke basis elementen je zelf kan inrichten in Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management en AX 2012. De volgende onderwerpen komen tijdens dit webinar ter sprake:

 De veiligheid van de Cloud 

 Voorkomen is beter dan genezen: Proactieve maatregelen

 Analyses om gedrag in kaart te brengen: Retroactieve maatregelen 

 Wat kun je verder nog doen? 

Wij realiseren ons dat er een drukke periode voor de boeg staat, gezien de maandafsluiting en de aankomende jaarafsluiting. Toch vinden we dit een belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen. Daarom gebruiken we slechts 30 minuten van je kostbare tijd, met een uitloop van 15 minuten voor het beantwoorden van eventuele vragen.  

Dit webinar is interessant voor Finance Managers, medewerkers van de Financiële afdeling en functioneel beheerders die werken met Dynamics 365 Finance en Supply Chain Management (voorheen Dynamics F&O) of AX 2012 en/of (mede) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het systeem.