Trendrapport Finance

In dit rapport staan de belangrijkste trends op het gebied van demografie, economie, milieu en politiek en wordt gekeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de financesector.

Uit een onderzoek van Broad Horizon naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2020 voor de
financemarkt, is gebleken dat veel trends nog altijd niet voldoende benut worden door financiële instellingen.
In dit rapport staan de belangrijkste trends op het gebied van demografie, economie, milieu en politiek en wordt
gekeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de financesector.

Onderwerp

Finance trendrapport

Geschreven door

Wouter Heutmekers