Hogeschool InHolland: social internet

Hogeschool Inholland wilde al een tijd een social intranet opzetten; een portaal voor docenten, studenten en staf dat informatie zou ontsluiten en applicaties zou integreren. Hoe is dat gelukt?