Westrom – herimplementatie bedrijfsbrede software: missie geslaagd!

Met de Participatiewet zet de overheid in op een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Dit biedt sociale werkbedrijven de gelegenheid om uit te groeien tot dé plek waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontwikkelen en hun kansen op betaald werk vergroten. Een uitdaging waar het Limburgse participatiebedrijf Westrom serieus werk van maakt.

Hogeschool InHolland: social internet

Hogeschool Inholland wilde al een tijd een social intranet opzetten; een portaal voor docenten, studenten en staf dat informatie zou ontsluiten en applicaties zou integreren. Hoe is dat gelukt?