Westrom – herimplementatie bedrijfsbrede software: missie geslaagd!

Met de Participatiewet zet de overheid in op een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Dit biedt sociale werkbedrijven de gelegenheid om uit te groeien tot dé plek waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten ontwikkelen en hun kansen op betaald werk vergroten. Een uitdaging waar het Limburgse participatiebedrijf Westrom serieus werk van maakt.

Koninklijke Boom uitgevers: uitgeven in de 21e eeuw

Koninklijke Boom uitgevers verzorgt multimediale activiteiten op het gebied van kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Het in 1841 opgerichte uitgeversconcern heeft constant te maken met veel veranderingen in het uitgeverslandschap. Door de digitalisering zijn de communicatie mogelijkheden sterk veranderd, evenals het marktlandschap en de concurrentie.