Hogeschool InHolland: social internet

Hogeschool Inholland wilde al een tijd een social intranet opzetten; een portaal voor docenten, studenten en staf dat informatie zou ontsluiten en applicaties zou integreren. Hoe is dat gelukt?

Orthopedische innovatie voor meer bewegingsvrijheid

OIM Orthopedie is een van de grootste spelers op het gebied van leveranciers van prothesen en orthesen in Nederland. Het bedrijf kent een aanzienlijke groeicurve sinds haar oprichting in 1981. Deze groei levert volgens financieel directeur Fokke Boomsma namelijk niet alleen voordelen op bij de inkoop, maar ook voor meer slagkracht bij verzekeraars.