Microsoft Inspire 2021 - Data

Nieuws 29.07.2021

Microsoft Inspire 2021: De kracht van data en de noodzaak van een goed fundament

14 en 15 juli vond het jaarlijkse Microsoft-partnerevenement Inspire plaats. Inspire is een evenement waarin Microsoft zijn laatste nieuws en visie op de IT-markt presenteert. Eerder publiceerde we al een serie blogs over Inspire. In dit laatste blog focussen we ons op de kracht van data. Welke rol spelen data in de moderne informatiestrategie? En hoe speelt Microsoft in op het toegenomen belang van data-analyse, -migratie en -management? Lees verder om erachter te komen!

De data-explosie

We bevinden ons momenteel midden in een digitale informatie-renaissance die gekenmerkt wordt door een verregaande ‘dataficering’ van zowel de samenleving als het bedrijfsleven. Dit betekent dat steeds meer organisaties data gedreven gaan werken en bedrijven en overheden steeds afhankelijker worden van ‘het nieuwe goud’. Een onderzoek van het CBS laat bijvoorbeeld zien dat de waarde van data tussen 2001 en 2017 sterk toenam en nog steeds een stijgende lijn vertoont. Ook de hoeveelheid data die we met zijn allen op nationale en mondiale schaal produceren, blijft onverminderd spectaculair groeien.

Of je nu betrouwbare informatie over klimaatverandering, automatisering of het verkoopsucces van bepaalde producten wilt vergaren: data vormen de basis voor het verkrijgen van de juiste inzichten en het uittekenen van een goede strategie. We zien dan ook dat de manier waarop informatie gebruikt en gemanaged wordt verandert. Van oudsher worden data vooral beheerd als een systeem. Dit betekent dat het beschikbaar maken van informatie centraal staat.

Data als strategie

Wat we tegenwoordig echter zien is een beweging naar data als strategie. Het gaat niet zozeer meer om het proactief vastleggen van informatie die louter nuttig is voor interne bedrijfsprocessen, maar veel meer om data en informatie die het mogelijk maakt om relaties te betrekken bij de doelstellingen van je bedrijf. Het gaat dan vooral om vragen als: Welke informatie leidt tot welke inzicht? En wat betekenen die inzichten voor mijn doelgroep? Wat betekent dit voor mijn strategie en doelpubliek? En hoe draai ik aan de juiste knoppen om mijn bedrijfsprocessen en diensten zo zorgvuldig mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van relaties?

Data is in de huidige situatie dus niet alleen meer een middel tot een doel, het is een strategie die inherent hoort bij de bedrijfskoers die je uitstippelt om je doelen te halen. Het belang en de waarde van data zijn bovendien niet branche gebonden. Industrieën en mkb’ers zijn er anno 2021 net zo afhankelijk van als gespecialiseerde techbedrijven.

De data-transitie en ERP- en CRM-systemen

De veranderde rol en het grotere gewicht van data hebben ook gevolgen voor ERP- en CRM-systemen. De tijden van ERP’s en CRM’s als processturende systemen zijn grotendeels voorbij. Moderne bedrijven zijn niet het eind- of beginpunt, maar een onderdeel van de end-to-end-journey van een klant.

Dit betekent dat ERP- en CRM-systemen er niet meer zozeer zijn om secundaire processen uit te voeren, maar veeleer om te sturen. Een modern ERP- en CRM-systeem is idealiter veel meer gericht op het optimaliseren van je dienstverlening richting de klant dan op het strak reguleren van interne processen die geen directe meerwaarde voor diezelfde klant genereren. Deze systemen vormen daarmee de basis voor het fundament van data.

Microsoft en de nieuwe rol van data

Vanuit Broad Horizon volgen wij de ontwikkelingen bij Microsoft op de voet en helpen wij onze klanten om de meerwaarde van data en systemen optimaal te kunnen realiseren. Inspire 2021 leerde ons dat Microsoft de nieuwe rol van data goed begrepen heeft. Tijd om eens te kijken hoe zich dat vertaalt naar het platform en de tools van de innovatieve techgigant.

Migratie en modernisatie

Een ontwikkeling die opviel tijdens Inspire is de aanhoudende nadruk van Microsoft op migratie en modernisatie. Het bedrijf blijft in het kader van zijn Azure Migration and Modernization Program bouwen aan tools en functies die de migratie van data naar een hybride Azure-omgeving mogelijk en makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de uitgebreide mogelijkheden voor het toevoegen van Azure-diensten aan een bestaande cloud infrastructuur en het draaien van managed databases als Azure SQL en Azure Postgres op de infrastructuur van jouw keuze. Het wordt bovendien mogelijk om machine learning uit te breiden naar de randen van het netwerk, dicht bij de databronnen. Microsoft zet dus niet alleen sterk in op de hybride vorm, maar ook op de route ernaar toe.

Een goed voorbeeld hiervan is de verdere perfectionering van een oplossing als de Azure Database Migration Service. Dit hulpprogramma vereenvoudigt en begeleidt het migreren van databases naar Azure vanaf on-premises en andere clouds. Met PowerShell automatiseer je bovendien grote delen van het migratieproces. Azure Arc geeft je bovendien de mogelijkheid om gefaseerd de stap naar een hybride cloudomgeving te maken. In plaats van te kiezen voor een grote, tijdrovende en dure operatie, kun je de overstap opdelen in kleine stappen.

Waar men het migratievraagstuk eerder vaak benaderde vanuit de vraag of je wel of niet naar de cloud moest gaan, ligt de nadruk nu veel meer op het managebaar maken van de route naar de data. Dit kunnen we gerust beschouwen als een volgende stap op weg naar volwassenheid wat betreft het denken over de cloud, datamigratie en databeheer.

Veiligheid door het hele ecosysteem

Net als op veel andere terreinen, kiest Microsoft op het gebied van databeveiliging voor de holistische route. Microsofts visie op security gaat uit van het beveiligen van data op allerlei momenten. De nadruk ligt op het beveiligen van de hele cloudomgeving (servers, applicaties, het netwerk, risico’s bij het migreren van data of applicaties) vanuit één centrale architectuur. Via een product als Azure Lighthouse is een hoogwaardige vorm van managed security nauw verweven met het hele Microsoft-cloudecosysteem. Het resultaat? Policy-based security management van data tot en met de eindgebruiker.

Op Inspire kondigde Microsoft aan dat Azure SQL, een verzameling van intelligente en veilige managed-producten die gebruikmaken van de SQL-serverdatabase in Azure, vanaf 30 juli als een resource in Azure Arc gezamenlijk beheerd kan worden met Azure Lighthouse. Het voordeel hiervan is dat je jouw hybride SQL-serveromgevingen nu ook tijdens en na een datamigratie naar eigen inzicht kunt beheren. Daarnaast geeft de integratie van Azure Arc met Lighthouse je ook meer mogelijkheden om resources te beheren in edge-, datacenter- en multicloudomgevingen.

Informatie bereikbaar maken

Een ander kenmerk van Microsoft is dat de architectuur in toenemende mate gericht is op het zo efficiënt mogelijk bereikbaar maken van informatie. Waar veel bedrijven heel goed zijn in één ding en als het ware werken vanuit doosjes, pakt Microsoft ook het thema datamanagement heel holistisch aan. Een goed voorbeeld is Azure Event Grid. Event Grid verbindt gegevensbronnen middels routing management en API-koppelingen.

Zo helpt Broad Horizon – samen data optimaal inzetten

Broad Horizon beschikt over de expertise en ervaring om jou te helpen met het zetten van de stappen die nodig zijn om data optimaal in te zetten in jouw organisatie. Samen met onze klanten maken wij een reis waarin we vooroplopen, vernieuwen en continu verbeteren; de Continuous Journey genaamd. Als erkende Microsoftpartner kunnen we je bovendien ook door de oplossingen en tools gidsen die we in dit artikel hebben beschreven.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wil je meer waarde halen uit jouw data en systemen of heb je een concrete case waarover je met ons van gedachten zou willen wisselen? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen met jou – op onze kosten – hierover kunnen sparren. Je kan ons bereiken via 088 008 3500 of info@broadhorizon.nl.

Dit is het vijfde en tevens laatste blog in een serie blogs over Microsoft Inspire 2021.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van trends, inspirerende klantverhalen en events.