Technologies 24.08.2020

DOTS Datasampler: meer succes door slim voorspellen

Als groothandel of productiebedrijf wil je een hogere conversie binnen jouw verkoopkanalen realiseren door gericht aandacht te besteden aan de klanten met de hoogste conversiekans. Of misschien wil je bestaande klanten vaker terug laten komen en meer laten besteden. Je wilt de klanttevredenheid verhogen door beter in te spelen op de totale klantenreis.

Jij weet als geen ander dat je het logistieke proces efficiënter en goedkoper kunt inrichten door beter in te spelen op de beschikbare voorraad, de geplande leveringen en het verwachte aantal retouren.

Je ziet voldoende mogelijkheden om effectiever en efficiënter te werken. Wij denken dat het hiervoor belangrijk is dat je inzicht hebt in wat er gaat gebeuren. Juist bij dit inzicht zit voor jouw bedrijf de uitdaging.

Voorspellen

Het recept van inzicht en een goede voorspelling bestaat uit een aantal ingrediënten. In de eerste plaats data. Op basis van historisch gedrag (vastgelegd in data) kan toekomstig gedrag voorspeld worden. Het tweede ingrediënt is statistiek. Met algoritmes kan berekend worden dat bepaald gedrag (bijvoorbeeld klant worden) of een bepaalde uitkomst (een retour) een hogere kans heeft om plaats te vinden.

Op basis van deze voorspellingen krijg je meer inzicht in toekomstige veranderingen. Slim gebruikmaken van deze informatie leidt tot een beter resultaat.

Data scientists

Data scientists zijn specialisten op het gebied van voorspelmodellen bouwen. Zij weten alles van de innovatieve algoritmes die gebruikt worden om modellen te bouwen. Data scientists hebben ervaring met welk model het beste past bij welke vraag en zijn zo in staat een efficiënt voorspelmodel te bouwen. Niet ieder bedrijf heeft een eigen data scientists binnen hun gelederen en zij beschikken ook niet over de benodigde infrastructuur om voorspelmodellen te bouwen en te beheren. Voor deze bedrijven heeft Broad Horizon DOTS Predictive Services ontwikkeld.

DOTS Predictive Services

Met DOTS Predictive Services besteed je het bouwen, in productie nemen, beheren en toepassen van voorspelmodellen uit. Daarnaast krijg je toegang tot de kennis en ervaring van onze data scientists, die gebruikmaken van een veilige omgeving met de beste voorspellingstools.

Hoe wij dit doen wordt in deze infographic uitgelegd.

Deze dienst geeft je toegang tot de nieuwste voorspelmodellen die specifiek voor jou worden gebouwd. Door slim gebruik te maken van de uitkomsten van deze voorspelmodellen, kan jij je weer focussen op jouw uitdagingen: hogere conversie, bestaande klanten vaker terug laten komen en meer laten besteden en een efficiënter logistiek proces.

Ook meer succes?

Wil je ook slimmer gebruikmaken van voorspelmodellen? Neem voor meer informatie over het abonnement op DOTS Predictive Services contact met ons op voor een vrijblijvende (online) afspraak.