Future of work – employee experience

Future of work 10.08.2021

Future of work – employee experience

Hoewel veel bedrijven vooral oog hebben voor de customer experience, zijn ze ook steeds vaker bezig met het optimaliseren van de employee experience. Logisch, want onderzoek wijst keer op keer uit dat een optimale werkbeleving en goede match tussen persoonlijke kernwaarden en de cultuur van een bedrijf een steeds grotere invloed hebben op de baankeuze en loyaliteit van werknemers.

Employee engagement is anno 2021 dan ook een hot topic binnen de HR-wereld. Het is een goed ijkpunt voor de bevlogenheid van medewerkers en de mate van verbondenheid die mensen voelen met de organisatie waar ze in dienst zijn.

Astrid (Fonky) over employee experienceMaar hoe waarborg je employee engagement in een tijd waarin we (deels noodgedwongen) vooral vanuit huis werken en de functie van het kantoor als fysieke werk- en ontmoetingsplek onder druk staat? Hoe vinden we de juiste balans tussen fysieke en digitale intermenselijke verbindingen?

We vroegen het Astrid Lommert, expert op het gebied van medewerkersbeleving en Head of People & Culture bij Fonky. Ze vertelt ons wat de essentiële ingrediënten zijn van een goede employee experience en waarom gelukkige werknemers jouw organisatie naar een hoger niveau tillen.

Verbinding

Volgens Astrid Lommert geeft het vaak gebruikte begrip employee engagement een zeer belangrijk, doch net niet volledig beeld. “Ik spreek zelf graag over employee experience (EX). Dit is het totaalpakket van wat mensen ervaren bij de organisatie waar ze voor werken. Het gaat dus over de kwaliteit van de interactie tussen een organisatie en haar huidige (maar ook toekomstige en oud-) medewerkers. Word je oprecht betrokken bij het bedrijf? Heb je het gevoel dat je een waardevol onderdeel van het geheel bent? Word je op de juiste momenten gefaciliteerd om optimaal te presteren? En passen de sfeer en bedrijfscultuur bij je persoonlijke kernwaarden? De antwoorden op dit soort vragen zijn bepalend voor de employee experience.”

Een goede employee experience gaat volgens Astrid, zeker in deze tijd, over verbinding. “Denk aan verbinding met collega’s, met je leidinggevende en met het bedrijf of merk. Juist nu zorgt aandacht voor wellbeing en is het belangrijk elkaar digitaal, en soms ook fysiek te blijven treffen.

Lees ook: “HR trends in 2021”

Maar verbinding is mijns inziens altijd het kernwoord geweest als het gaat om EX: je wilt een optimale balans vinden tussen de identiteit en doelstellingen van de organisatie, en de wensen en behoeften van werknemers. Oftewel, wie je als bedrijf wilt zijn in combinatie met wat jouw mensen willen. Als je van daaruit allemaal (EX is een verantwoordelijkheid van eenieder binnen de organisatie) streeft naar de ideale employee experience, creëer je de noodzakelijke verbinding.” 

Nieuwe werkvormen

Het zal niemand ontgaan zijn dat we door de coronapandemie in een rap tempo anders zijn gaan werken. Thuiswerken werd de norm. Enerzijds waren veel mensen blij met de vrijheid en flexibiliteit die deze werkvorm met zich meebracht. Maar er is ook een keerzijde.

Het verminderde fysieke contact met collega’s wordt na verloop van tijd een gemis, en voor bedrijven is het een grote uitdaging om in een remote werkklimaat de medewerkers doorlopend betrokken te houden bij de organisatie. De gesteldheid van een medewerker kan je makkelijk ontgaan als je hem of haar niet meer regelmatig op de werkvloer ziet. Employee engagement behouden en versterken is in het tijdperk van remote en hybride werken dan ook een uitdaging die vraagt om een nieuwe aanpak.

Data en techniek

Gelukkig zijn er trends, ontwikkelingen en tools die het mogelijk maken om ook in deze tijd van remote en hybride werkvormen een kwalitatief hoogwaardige employee experience aan te bieden. Allereerst is er natuurlijk de digitale techniek. “Die moet laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn. Systemen die niet goed met elkaar ‘praten’ zijn grote disengagers en rampzalig voor de beleving van medewerkers”, vertelt Astrid. “Denk dus goed na over wat je op welk moment binnen de employee journey (de reis die een medewerker aflegt van het moment dat hij of zij in aanraking komt met de organisatie als werkgever, tot lang na diens afscheid van het bedrijf), op technisch vlak precies nodig hebt. Zorg dat de technologie klopt, voor iedereen helder is, en vooral dat het een toevoeging is aan het optimaal kunnen uitvoeren van ieders taak in plaats van een frustratie of belemmering.”

Daarnaast is er volgens Astrid ook een direct verband tussen technologie en bedrijfsidentiteit. “Omschrijf je jezelf als vernieuwend en toekomstgericht? Dan moet de technologie natuurlijk een ankerpunt binnen de organisatie zijn. ‘Walk the talk’ is een belangrijk facet van de employee experience; de achterkant moet een bevestiging vormen van wie je aan de voorkant pretendeert te zijn.”

Serieus werk maken van data science is volgens Astrid ook een belangrijke manier om de employee experience naar een hoger niveau te tillen: “Dankzij HR-analytics weten we wat er speelt binnen organisaties en zijn we in staat om keuzes te maken op basis van data. Denk hierbij aan onderzoeksuitkomsten gekoppeld aan HR-gegevens, en bijvoorbeeld ook aan dat wat we weten over de arbeidsmarkt en inzichten naar aanleiding van een-op-een gesprekken. Maak de stap van reactief naar proactief HR. De tijd van alleen maar brandjes blussen of werken op basis van onderbuikgevoel is echt voorbij.

Het wordt bovendien eenvoudiger om zaken als betrokkenheid en werkgeluk, die de som zijn van verschillende factoren, objectief en helder te krijgen. Hoe ervaren onze mensen hun werk bij ons bedrijf? Waar liggen nog gaten en verbeterpunten in de journey? En hoe lossen we die op? Goede data-analyse stelt je in staat om de employee experience per topic te ontleden en verbeteren, en op die manier weer te zorgen voor die proactieve benadering.”

Hier voegt ze vervolgens aan toe: “Maar, trap niet in de valkuil van dagelijks met ellenlange Excels – en daarmee een onpersoonlijke benadering – bezig zijn. Dit vak gaat over mensen, dus persoonlijk contact en spontane momenten beleven samen zijn onmisbare ingrediënten.”

Communicatieaanpak

Volgens Astrid vraagt de huidige situatie binnen organisaties ook om de juiste communicatieaanpak. “Het gaat er zoals gezegd vooral om dat collega’s gezien worden als mensen. Mensen die ook allemaal een privéleven hebben en te maken hebben met een geheel eigen set aan behoeften en uitdagingen. Er is geen ‘one size fits all’, dus ken je doelgroep en stem hier je communicatie op af. Definieer duidelijke persona’s van waaruit je de EX-strategie bepaalt, zonder daarbij het individu uit het oog te verliezen.”

Daarnaast is het belangrijk dat je ook in tijden van verminderd fysiek contact toch ruimte reserveert voor informele contactmomenten. Denk bijvoorbeeld aan een videoborrel, digitale lunch of een online teamuitje. Astrid: “En nog belangrijker; vergeet vooral niet om oprecht geïnteresseerd te blijven in je collega’s. Bel ze eens op, zomaar zonder reden! Zo voorkom je dat elk contact dat je hebt puur inhoudelijke intenties heeft.”

Werkplek van de toekomst

Maar hoe ziet het werken in de toekomst er nu precies uit? Is het fysieke kantoor een relict uit het verleden dat we over een aantal decennia alleen nog kennen uit de geschiedenisboeken? Volgens Astrid zal het zo’n vaart niet lopen. “Ik denk dat het kantoor zich juist gaat ontwikkelen tot een plek om te verbinden.”

Zij verwacht dat we – waar mogelijk – collectief toegaan naar een hybride werkvorm. “Mensen gaan wellicht zo’n twee a drie dagen per week naar kantoor en doen de rest vanuit huis of een andere locatie. Dit alles afhankelijk van persoonlijke omstandigheden uiteraard. Maar soms heb je het gewoon nodig om even rond de tafel te zitten en elkaar in de ogen te kijken. Een fanatieke brainstormsessie, een snelle stand-up of zomaar een koffietje om bij te kletsen, in persoon geeft dit toch een andere dynamiek. Het kantoor van de toekomst is een plek om energie en inspiratie te tanken. Mede aan HR de taak om die veranderende rol van het kantoor te initiëren dan wel faciliteren.”

Creëer ambassadeurs

Veel bedrijven hebben nog een sterke focus op de productiviteit van medewerkers. “Het is echter de vraag wat je daar precies onder moet verstaan. Inzetten op agile werkvormen en een organisatiedesign dat samenwerken stimuleert is absoluut aan te raden. Behaal of overtref je als team jullie doelstellingen? Dan gaat het dus goed en zorgt micromanagement alleen maar voor ruis. Het is verstandiger om je als bedrijf en HR-/People afdeling te richten op leiderschap, wellbeing en werkgeluk. Als je een cultuur schept waarin mensen elkaar volledig kunnen vertrouwen, waarin men zich gehoord voelt en waar werkbeleving op 1 staat, creëer je ambassadeurs en zetten je medewerkers dat stapje extra vanzelf!”

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van trends, inspirerende klantverhalen en events.