Educationhub Syncservice - hybride onderwijs

Future of work 16.12.2020

Hoe 2020 het onderwijs het zetje gaf om de leerling achter het stuur te plaatsen

2020 was een jaar vol veranderingen op onderwijsvlak. Het bood de kans om voor het eerst geheel over te stappen op digitaal onderwijs. Het afgelopen jaar hebben we hier, al vallend en opstaand, veel van geleerd. In dit interview spreken we met Eduard Beck (Strategic Consultant Education bij Broad Horizon) en Remko den Besten (Solution Architect bij Broad Horizon) over de belangrijkste ontwikkelingen die het onderwijs het afgelopen jaar hebben gekenmerkt.

Remko: we zien dat de coronatijd erin hakt. Hierdoor moeten we creatief nadenken over hoe we het onderwijs vandaag de dag vormgeven. Online lesgeven is niet een soort van kopie van wat je offline doet. Je online omgeving moet herkenbaar zijn en moet je makkelijk bewegen om tot leren te komen. Online lesgeven vraagt om veel flexibiliteit van de leerling; die moet leren leren. De ontwikkeling van ‘leren leren’ is al langer gaande in onderwijsland. De huidige situatie is aanbodgericht; de docent geeft oefeningen en de leerling moet aan de slag.

De toekomstige situatie is dat leerlingen steeds meer en vaker regie zullen hebben over het leren. Eigenaarschap stuurmanskunst zullen tonen. Hierbij functioneert de docent meer als coach. Hierdoor kijk je natuurlijk ook anders tegen een digitale leer- en werkomgeving aan. Een van de belangrijkste punten van ‘leren leren’ is dat je ervaringen opdoet en je voorbereidt op continue veranderingen. De leerling gaat zelf leren in een cyclisch proces ervaringen op te doen. Dat proces moet door een docent/coach worden gefaciliteerd.

Eduard: het onderwijs is zich door corona bewust geworden dat er in het nieuwe normaal altijd sprake zal zijn van een hybride onderwijsvorm. Een groot voordeel daarvan is dat je studenten laat leren waar ze zijn, en dat kan overal zijn.

Gedurende de coronatijd waarin veel scholen hebben leeggestaan, reist de vraag: “wat is de echte functie van het schoolgebouw?” Waar kan je beter leren en ontwikkelen? Onderwijs sorteert voor op flexibele leerbehoeften van studenten. Leren wordt niet zozeer tijd en plaats onafhankelijk maar juist tijd en plaats afhankelijk. Maar wel vanuit de student geredeneerd, niet de schoolse organisatie op zichzelf. Wanneer leer ik het beste? Waar kan ik meer uit de opdracht halen in vergelijk met waar ik nu ben?

Dit zijn kleine verschuivingen die de student orkestreert in het belang van zijn leer activiteit. Dit heeft natuurlijk enorme impact op gekozen didactiek, les, pedagogiek waar de onderwijs professional mee werkt. De docent als Learning Experience Designer, ontwerpt dan leerervaringen die de student(en) aanzetten tot zelfstandig leren, gepersonaliseerd, in teamverband als ook op z’n tijd individueel. De totstandkoming en de regie op leren veranderen hierdoor voor docenten heel fundamenteel.

De gevolgen van hybride onderwijs voor de didactiek

Remko: we zien dat de klassikale les niet in alle situaties meer passend is om het ideale leer moment te creëren. Docenten zullen steeds meer toe moeten naar een groep kort te woord staan, of in kleine groepjes werken en deze aan het leren te zetten. Het leren moet steeds meer draaien om zelf aan de slag gaan. We zijn een beetje hiertoe gedwongen door de situatie, maar we staan nog niet voldoende boven de techniek, laat staan dat we ons onderwijsprogramma hier al aan hebben aangepast.

Eduard: met de gereedschappen van de moderne tijd kan creatief worden ingevuld hoe je een leerervaring kan laten ontstaan. Technologieën zijn middelen waarmee leren en onderwijzen anders en aanvullend kunnen worden verrijkt en verdiept.

De docent moet zich eigen maken wat ermee bereikt kan worden en welke rol het heeft of kan vervullen vanuit een didactische en pedagogisch oogpunt. Dit moet de docent versneld aanleren. Hiermee kan de docent de student thuis zelfstandiger aan het leren zetten. Zo gaat leren steeds meer lijken op werken. De onderlinge verwachtingen, het sturen op vertrouwen, dat is in bedrijven allang ingedaald, omdat werken op afstand daar al bestond. In het onderwijs is het nu voor het eerst dat netwerk-leren, leren in verbondenheid, hybride leren vorm krijgt.

Technologie faciliteert deze verschuiving, maar uiteindelijk is het echt een cultuurverschuiving. En dat besef is eigenlijk een belangrijk cadeautje voor het onderwijs. We voelen nu de urgentie en het belang om meer anders te onderwijzen en leren. Corona is ons als een wervelstroom over het onderwijs heen gewaaid, en geeft ons ook de kans om goed te bezien en ervaren wat wij van het oude onderwijs nog willen behouden en wat wij aan nieuws kunnen omarmen richting een nieuwe normaal.

De EducactionHUB SyncService: voor een naadloze synchronisatie van de realiteit

Remko: techbedrijven zijn heel goed in het maken van allerlei applicaties en mooie functionaliteiten. Er is veel keuzevrijheid, waardoor het hard nodig is om al die functies, applicaties en informatie In Sync te brengen. Hoe goed we ook allerlei apps kunnen maken, als je het vloeiend wil kunnen gebruiken, moet het in sync zijn.

Eduard: leren is eigenlijk op een andere manier een soort gesprek met jezelf. Een soort continue gedachte die je de hele tijd ontwikkelt en vasthoudt. Maar softwaretechnologieën werken vaak nog niet als een gesprek. Ze onderbreken nog te vaak de vloeiendheid van een leerproces. Technologie moet zo ontwikkeld en verweven worden dat het dat gesprek ondersteunt, zonder hapering als je van omgeving wisselt. Als leren buiten de deur gebeurt, wisselt in plek, tijd en context moet de technologie met je meedeinen in die veranderingen. Ze moet het leer gesprek niet onderbreken bij switches.

De EducationHUB Syncservice van Broad Horizon is een tool die helpt het leer gesprek in stand te houden. Het is een synchronisatietool voor ICT-coördinatoren en ICT-medewerkers die helpt om sneller en geautomatiseerd gebruikers en groepen toe te voegen tot de juiste teams. De tool gaat uit van bestaande systemen die onderwijsinstellingen al gebruiken. Denk aan software voor roosters, LAS, SIS of HRM-systemen en sluit aan op School Data Sync in het Microsoft 365 platform. Met één druk op de knop kan je wijzigingen in een situatie rechtzetten. Als een docent een groep leerlingen heeft en er vindt een mutatie plaats in de groep, moet die mutatie de volgende keer dat ze samenkomen allang verwerkt zijn.

Wij willen dat je alles met één druk op de knop kan synchroniseren: de juiste mensen, groep en docent. We streven naar een naadloze synchronisatie van de realiteit. Het is gewoon een stakeholders-shift. Een docent die klassen bij elkaar wil voegen en een nieuwe leeropdracht wil verzinnen, denkt: wie moet ik bellen, wat moet ik doen? Dat belemmert hem om überhaupt een idee te ontwikkelen of simpelweg een les anders vorm te geven. Met deze Syncservice haal je die angst weg.

Remko: de Syncservice gaat heel erg over de docent en de leerling de zorg te ontnemen om elkaar en anderen online niet te kunnen vinden, terwijl de ontmoeting en het samenwerken in leren zo cruciaal is. Het zorgt er ook voor de flexibiliteit om allerlei applicaties en apps te veilig te gebruiken. Docenten hebben er met online leren en werken alleen maar meer zorgen bij gekregen. Vaak vragen ze: mag dit wel, gaat dat goed met de data en privacy? Ze voelen zich geremd.

Eduard: je geeft de docent eigenlijk een vrijbrief, een soort mandaat van: bevrijd je van je keurslijf.

Leren leren: de docent als coach, de leerling als stuurman

Eduard: we hebben het nu heel veel over de docent gehad, over de verschuiving naar aan het leren kunnen gaan. Maar de studentenkant wordt onderbelicht. De stuurmanskunst van de student is te weinig ontwikkeld in het onderwijs van vandaag. Terwijl online onderwijs dit wel meer nodig heeft. De student is nu consument van het onderwijs, van zijn eigen ontwikkeling. Maar je wil eigenlijk dat hij regie de overneemt, eigenaarschap neemt over zijn eigen leren. De keerzijde van de vrijheid die studenten krijgen met hybride onderwijs is natuurlijk veel dat zij verantwoordelijkheid dragen voor het ermee doen en laten. Het leren leren is ook leren dat je verantwoordelijk bent en stuurmanskunsten moet hebben. Dat je duidelijk moet hebben waar je heen wil gaan. Wat gedaan moet worden om er te komen. Te bezien en uit te stippelen wat en wie je daarbij nodig hebt. Reflectieve vermogen moet hebben om te toetsen hoe het je gaat.

Uiteindelijk is een student bezig zijn of haar leer kracht te ontwikkelen. Kracht om te ondernemen. Kracht om te vernieuwen, kracht om te realiseren. Kracht om te inspireren. Kracht om de gemeenschappen van waarde van morgen en overmorgen te helpen ontwikkelen.

Remko: kijk naar het woord ‘leerkracht’, wat normaal gebruikt wordt om een leraar op de basisschool aan te duiden. Eigenlijk willen we dat die ‘leerkracht’ nu bij de leerling komt te liggen.

Meer weten?

Wil je weten hoe Broad Horizon jouw onderwijsinstelling kan helpen bij het leren leren en hoe je hybride onderwijs kan bieden aan jouw leerlingen? Lees meer over de EducationHUB Syncservice en vraag een gratis demo aan.

Wacht  vooral niet tot het einde van het schooljaar. Je kan nu al in de huidige Teams omgeving de Syncservice inrichten. Ga naar EducationHUB Syncservice voor meer informatie. Hier vind je tevens een video waarbij een drietal onderwijsinstellingen aan het woord zijn over hun ervaringen met deze tool.

Wil je de mogelijkheden met ons bespreken?

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van trends, inspirerende klantverhalen en events.