Future of work 20.07.2020

De toekomst van het onderwijs in de praktijk

Bij Broad Horizon zijn we voortdurend bezig met de wereld van vandaag, morgen en overmorgen. Wij helpen onderwijsinstellingen om hun problemen van vandaag op te lossen, zodat zij de instituties van de toekomst kunnen worden.

Wij publiceerden onlangs een interview Eduard Beck en Johan van Wijk over de noodzaak om ons onderwijs drastisch te veranderen. Veel ouders van middelbare scholieren worstelen met pubers die ineens thuis zitten, hun lessen online moeten volgen en zelfstandig moeten werken terwijl ze dat nooit geleerd hebben.

Maar voor de dochters van Broad Horizon’s collega Saskia Nijs, is dit niet het geval. Saskia’s dochters zitten op het Spinoza20first en zijn helemaal voorbereid op een situatie als waar wij in zitten, vanuit de 21e eeuwse vaardigheden. Tijd voor een mooi voorbeeld van meer toekomstgericht onderwijs: Spinoza20first in Amsterdam.

Spinoza20first: een school die opleidt tot 21e eeuwse vaardigheden

Het Spinoza20first in Amsterdam heeft niet als doel om alles online of op afstand te doen, maar door haar didactische benadering kán dat wel. Het Spinoza20first is een middelbare school in Amsterdam die een hele andere aanpak heeft in het geven van onderwijs. 21e eeuwse vaardigheden als oplossingsgericht denken, samenwerken, eigenaarschap, maar ook leren in vrijheid en met verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste doelen. De leerlingen worden vanaf hun eerste lesjaar aangeleerd om hun lesprogramma zelfstandig in te richten en eigenaarschap te nemen over hun eigen leren.

het eerste wat je leert is hoe je moet plannen. Je leert vaardigheden die iedereen in het leven nodig heeft, maar vaak niet leert op school

Daarbij hoeven ze niet te wachten op hun docent of begeleider. Pien en Noor Jimenez (15) zitten op het Spinoza20first. Zij leggen uit hoe ze eigenlijk vanaf moment één onderbewust zijn voorbereid op een situatie als de huidige: “het eerste wat je leert is hoe je moet plannen. Je leert vaardigheden die iedereen in het leven nodig heeft, maar vaak niet leert op school. We werken in thema’s van zes weken en mogen zelf onze toetsen inplannen op een moment dat ons het beste uitkomt. En we werken met mavo, havo en vwo door elkaar. Dat is ook heel fijn, want zo leren we samen.

Leren vanuit thuis

Het enige dat voor ons veranderd is nu we ineens thuis zitten, is dat we nu meer toetsen op afstand doen. Het eindproduct van dit thema is een TedTalk, die we moeten opsturen. We hebben nu online les, maar wat we allemaal moesten doen hadden we al voor dit alles gepland.

Lees ook: Onderwijs in disruptieve tijden

De eerste maandag dat we thuis moesten blijven, was voor ons in die zin niet heel anders dan normaal. We konden al om 09:00 uur gewoon aan het werk. We wisten precies waar we aan toe waren, alleen doen dit nu vanuit huis. We denken dat het voor de experts (leerkrachten) veel meer wennen is, want die moeten nu ineens met ons praten via de computer via lesgroepen en we hebben bijvoorbeeld nu onze coachgesprekken online. Het is wel grappig dat de gymleerkracht nu een programma voor ons heeft gemaakt op Instagram en als we daar een bovengemiddeld voor willen halen, moeten we iedere dag bewegen.

Lees ook: FonsVitae Lyceum Educationhub Syncservice

Gebruik maken van de kracht van technologie

Het Spinoza20first toont de kracht van technologie bij leren op afstand, maar ook bij het leren van de toekomst. Het gaat niet langer om kennis erin stampen, maar om kinderen en studenten wegwijs te maken in de informatie die er is. Op basis daarvan leren ze kennis te herproduceren. En het gaat om nieuwe vaardigheden voor de toekomst. 21st century skills: een combinatie van mens en technologie.

Lees ook: Leren op afstand met Office 365 begeleiding voor ouders