Citizen Development - Power Platform

Low-code / no-code 29.06.2021

Aan de slag met Citizen Development. Waar begin je?

Op 15 juni 2021 ben ik door Henri Kuijl geïnterviewd over het onderwerp Citizen Development. Henri Kuijl is project manager en Citizen Developer (PMI Practitioner certified). Met een team vanuit The Citizen Development Network werkt hij aan het toepassen van de PMI methode voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Het delen van kennis en ervaringen op het gebied van Citizen Development helpt bedrijven om kennis te maken met Citizen Development, drempels te verlagen en een goede start te maken met Citizen Development. In het interview deel ik mijn visie op Citizen Development en de toepassing van low/no code platforms.

“Dat moet toch slimmer kunnen”

Goedemiddag Joost, welkom bij ons interview en bedankt voor je tijd en interesse om deel te nemen. Vanuit het Citizen Development Network doen wij interviews met mensen met een IT of een business rol die ervaring hebben met Citizen Development of een visie vanuit hun expertise hierop hebben. Het doel van de interviews is het bundelen van ervaringen, do’s en don’ts op het gebied van Citizen Development.

Kan je jezelf introduceren en iets vertellen over Broad Horizon en jouw rol binnen de organisatie?

Mijn rol binnen Broad Horizon is die van Innovatie Manager. Daarbij adviseer ik klanten en collega’s op het gebied van nieuwe technologieën. Ik vertaal de nieuwe technologieën naar business context, en adviseer hoe deze technologieën het beste kunnen worden ingezet. Broad Horizon is zoals we dat noemen een data & technologie bedrijf dat als Microsoft Partner diensten levert op basis van het Microsoft portfolio. We richten ons in hoofdzaak op vier gebieden: Data & AI, Business apps, Moderne werkplek en Cloud & Infrastructuur. Broad Horizon bestaat uit verschillende business units met 750 medewerkers en is sterk groeiende, met name internationaal door middel van overnames. Onze klanten bevinden zich onder andere in de zorg, onderwijs & retail, maar ook ISV’s (Independent Software Vendors) maken gebruik van onze diensten.

Hoe ben je in aanraking gekomen met Citizen Development?

Als Microsoft partner leveren we het low code platform van Microsoft; het MS Power Platform. Daarmee ondersteunen wij bedrijven om hun digitalisering te versnellen. Citizen Development is voor Broad Horizon een belangrijk thema. Op basis van het Microsoft Power Platform faciliteer ik de workshop ‘Power platform in a day’. Tijdens deze workshop leren medewerkers uit de business en IT om zelfstandig een app te bouwen waarmee het proces ‘Aanvraag van een nieuwe laptop’ wordt geautomatiseerd. Dit spreekt de mensen aan omdat een dergelijk proces bij veel bedrijven makkelijker en handiger kan.

 

Hoe zou je Citizen Development willen definiëren?

Citizen Development is een volledig nieuwe manier van software ontwikkeling. Voorheen waren er vijf medewerkers van IT bezig met het ontwikkelingen van jouw idee, nu kan je het zelf doen. Op dit moment zie je nog vaak dat low/no code als oplossing voor de IT afdeling gebruikt wordt, maar er is pas sprake van Citizen Development als de ontwikkeling daadwerkelijk in de business plaats vindt.

Wat is je ervaring met Citizen Development?

In de workshop ‘Power Platform in a day’ bouwen medewerkers die we Citizen Developers kunnen noemen zelfstandig een applicatie. Ik neem ze mee in hoe ze zelf een app kunnen bouwen. Aan het einde van de dag hebben ze hun eigen app ontwikkeld en zijn ze trots op het resultaat. Dit is belangrijk aangezien er een drempel is voor medewerkers om met Power apps te starten. Door de workshop ervaren ze hoe het is om met low code een applicatie te ontwikkelen en wordt het koudwatervrees weggenomen. Ook leer ik ze dat het een wezenlijk andere manier is van problemen oplossen.
Het is niet meer ‘voor jouw idee is geen tijd bij IT, nee als jij een idee hebt kun je dat zelf realiseren’.

Is er bij de bedrijven waar je de workshop doet een behoefte aan Citizen Development?

Ik verbaas mezelf er wel eens over dat er nog weinig behoefte is aan Citizen Development. In de workshop noem ik vier redenen om met low/no code aan de slag te gaan:

1. Innovatie – snel nieuwe dingen proberen;
2. Keten integratie realiseren – informatie uitwisselen met klanten en leveranciers;
3. Legacy en maatwerk moderniseren;
4. Productiviteit verbeteren.

Als ik dan de vraag stel: “wat kan er slimmer / beter”, dan komen de ideeën naar boven waar Citizen Development met low/no code een goede oplossing kan zijn.

De behoefte is vaak wel duidelijk, maar bedrijven waar ik de workshop heb gedaan, zijn daarna wel zoekende hoe het daadwerkelijk vorm te geven.
In de fase waarin de markt nu zit, is het denk ik nog veel tijd besteden aan het creëren van awareness.

Waar in de organisatie zou Citizen development moeten starten volgens jou?

In de basis moet alle IT vanuit de business starten. IT is dienend aan de business en dus is het belangrijk om altijd vanuit de directie te starten. Citizen Development dient altijd in de business te starten met het verzamelen van ideeën aan de hand van de mantra: ‘dit moet toch slimmer kunnen’.

Wat komt eerst. Citizen Development of een low/no code platform?

Een low/no code platform is een enabler voor Citizen Development. Citizen Development is op zijn beurt weer een enabler om de digitale transformatie in je organisatie te versnellen.

Waarvoor zou je Citizen Development inzetten?

Citizen Development is belangrijk om de digitale transformatie te kunnen versnellen en wellicht nog belangrijker om meer tijd voor medewerkers vrij te maken om hun werk te doen, waarbij ze niet belemmerd worden door onnodige handelingen in het proces.

Voor Citizen Development is wel een sterk fundament nodig. Je moet het niet inzetten als er binnen het bedrijf bijvoorbeeld sprake is van meerdere versies van de werkelijkheid en iedereen zijn eigen database heeft (bijvoorbeeld meerdere artikelbestanden). Dan werkt het starten met low/no code juist averechts. Het is zaak dan eerst te werken aan eenheid en centralisatie van data. Ook als er onvoldoende zicht op en standaardisatie van processen is, gaat het starten met Citizen Development en low/no code niet werken.

Wat is volgens jou de beste aanpak voor Citizen Development?

In mijn advisering neem ik altijd een nuancering van Citizen Development mee; het is geen Silver Bullet en een oplossing voor alles. De techniek van low/no code maakt dat niet alles eenvoudig te realiseren is. Ik vergelijk low/no code in plaats van met lego steentjes, met een Ikea kast. Het is soms niet duidelijk hoe de boutjes erin moeten en soms heb je de kast af en blijkt een plank verkeerd te zitten, waardoor je een aantal stappen terug moet om het opnieuw te doen.

Start met het verzamelen van ideeën vanuit de business met de mantra ´dit moet toch beter kunnen´.
1. Het is belangrijk dat de directie de kansen ziet en mandaat en budget afgeeft.
2. Daarna ga je een low/no code platform kiezen
3. Het gekozen platform wordt door de IT afdeling neergezet inclusief governance.
4. Daarna kan je gaan uitrollen, bij voorkeur starten op één afdeling.
5. Heeft dit succes dan kijk je in welke delen binnen het bedrijf de volgende stap gezet kan worden.

Is low/no code een goed middel om de cross functionele samenwerking te stimuleren?

Cross functionele samenwerking is niet een doel op zich, het is een primaire voorwaarde voor Citizen Development. Met een goede cross functionele samenwerking in wat we tegenwoordig “Fluid Teams” noemen, kan je snel meters maken waar iedereen blij van wordt. Daarmee is het een belangrijk aandachtspunt in de aanpak van een Citizen Development programma.

Low/no code kan goed ingezet worden om een cultuur van innovatie te stimuleren, waarbij mensen zich vrij voelen om te experimenteren en fouten maken. Deel je deze zienswijze?

Ik denk dat het nog een stap verder gaat. Mensen worden pro-actiever als ze zelf een app maken en hun probleem oplossen, want er ontstaat vraag naar nog meer en nog beter. Hiermee help je de digitale innovatie te versnellen. Kortom, van experimenteren en leren van fouten, naar productiever worden, en van creatiever worden naar meer productiviteit.

Hoe maak je een keuze voor een afdeling en aantal medewerkers om met Citizen Development te starten?

Het is feitelijk een adoptie strategie die je moet kiezen, niet anders dan bijvoorbeeld wanneer je MS teams gaat uitrollen en daarmee het nieuwe werken wil introduceren. Dus, ga opzoek naar de mensen die ervoor openstaan en feeling mee hebben. Ook het niveau en achtergrond van medewerkers speelt mee. Bijvoorbeeld medewerkers die het leuk vinden om Excel te knutselen zijn geschikt om uit te nodigen.

Ook is het belangrijk om je te realiseren dat het geen ‘one size fits all’ is en dat je als bedrijf eerst goed moet nadenken wat je ermee wilt oplossen voordat je aan de slag gaat. Ik stel altijd de vraag; “Als low/no code het antwoord is, wat is dan je vraag”.

Wat is volgens jou de beste aanpak van Citizen Development in de samenwerking met de IT afdeling?

Het is belangrijk om je te realiseren dat bij de introductie van Citizen Development het bedrijf een spanningsveld gaat voelen tussen IT en de medewerkers in de business. IT-ers zijn vanuit hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit heel voorzichtig met het vrijgeven van software ontwikkeling en toegang. Business medewerkers zijn vaak sceptisch want bij ‘bij IT kan nooit wat, duurt het lang en mag nooit wat’. Daarom is het belangrijk dat beide partijen vanaf het begin aan tafel zitten om het Citizen Development programma vorm te geven. Dan komen ze erachter dat ze allebei hetzelfde doel hebben, alleen hebben ze daarover wederzijds een ander beeld van elkaar.

Een low/no code platform is hierbij een ideaal middel om beide partijen tot elkaar te laten komen. Daarnaast is het belangrijk om de competentie van IT-ers uit te breiden, aangezien zij een meer coachende en Q&A rol krijgen.
Met anderen woorden het gaat om het inzoomen op dit wantrouwen en het wegnemen daarvan. Alleen dan zal een Citizen Development aanpak slagen.

Hoe help je jouw klanten met het aan de slag gaan met Citizen Development?

Ik start met een impact analyse. Citizen Development gaat meer dan alleen over tooling, het gaat over het vertrouwen geven. Het gaat ook over meer bottom up durven dingen te laten ontstaan. Daarmee heeft het dus ook met cultuur en management stijl te maken. Een scan over de assen ‘Organisatie’, ‘Mensen’ & ‘Techniek’ maakt inzichtelijk waar een bedrijf staat en welke ambitie het heeft. Dit bepaalt de scope en impact van wat je met Citizen Development gaat doen.

Afhankelijk van de vraag van de klant bouwen we zelf de applicatie of begeleiden we Citizen Developers. Daarbij zorgen we voor het technische fundament en het samenstellen van een team van business medewerkers die de ontwikkeling doen.

Ook ondersteunen we de klanten bij de vervolg vraag die ontstaat. Door de introductie van Low/no code veranderen de keuzes bij het automatiseren van processen. Voorheen was men erop gericht te conformeren aan óf een standaard ERP waarmee alle afdelingen met dezelfde data werken en er één versie van de werkelijkheid bestaat, óf een best-of-breed applicatie landschap waarbij elke afdeling de best aansluitende functionaliteit krijgt en de data op de achtergrond wordt uitgewisseld. Nu is er de mogelijkheid om zowel te werken met één applicatie en één database, als tegelijkertijd de applicaties aan te laten sluiten op de individuele eisen van een afdeling, proces, vestiging ed. zonder dat daarbij een ander systeem gekozen hoeft te worden. Dit is het sterke punt van het Microsoft Power Platform.

Zijn er zaken die nog niet ter sprake zijn gekomen of waaraan je hebt gedacht tijdens dit gesprek?

We hebben het al even besproken, maar het verwachtingsmanagement is heel belangrijk. Mensen zijn gewend om iets te krijgen wat precies aansluit op hun wensen. De kracht van low/no code platforms is dat je standaard bouwstenen hebt. Dat betekent dat de oplossing misschien niet precies aansluit op specifieke wensen. Zoek de balans, maar probeer niet 100% aan te sluiten op de detail eisen en wensen.

“Met een low/no code platform krijgt de gebruiker iets snel & kan IT ervoor zorgen dat het goed en veilig is”.

Mijn advies: houd je requirements op een hoog niveau en kijk welke stenen je kan inzetten en hoe je daarmee het proces het handigste kan ondersteunen. Ga geen functioneel ontwerp maken, om er vervolgens achter te komen dat iets niet kan. Houdt het meer op het niveau van user story’s en ga gelijk bouwen.

Zelf aan de slag? Wil je je uitdaging delen of wil de mogelijkheden met ons bespreken?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van trends, inspirerende klantverhalen en events.