Alumni management for Dynamics 365

Alumni management for Dynamics 365 is een oplossing voor het mbohbo en wo, gericht op het verbeteren van de relatie met en tussen oud-studenten. 

Wat is de uitdaging

Voor universiteiten en hogescholen is het cruciaal om goede relaties met hun alumni te onderhouden. Niet alleen zijn de alumni de eerste aangewezen ambassadeurs van de instelling en spelen zij een belangrijke rol in de imagobepaling, ook zijn zij werkzaam in het beroeps- en onderzoeksveld waar de instelling haar studenten voor opleidt. Zo kunnen zij een belangrijke rol spelen in het afstemmen van het onderwijs en onderzoek op de praktijkbehoefte. De bedrijven waar de alumni werken kunnen stage- of afstudeerplekken bieden en de alumni zelf zijn mogelijke prospects voor post-doctoraal/hbo-vervolgonderwijs. 
 
Instellingen willen alumni kunnen benaderen voor fondsenwerving, hun ervaringen verwerken in de onderwijsprogramma’s, hen kunnen benaderen als prospects voor vervolgonderwijs, via hun huidige werk contact leggen voor contractonderwijs en/of stageplekken, hen nzetten als ‘ambassadeurs van de instelling’ en hen kunnen benaderen om ze om een actieve of financiële bijdrage (donatie) te vragen.  

Wat is de oplossing

Broad Horizon heeft templates ontwikkeld voor de ondersteuning van de belangrijkste CRM-processen in het onderwijs, waarmee een snelle implementatie gerealiseerd kan worden en gebruikgemaakt wordt van de ervaringen die opgedaan zijn in eerdere implementaties. Voor alumni is een specifieke template ontwikkeld, bestaande uit zes modules: alumnirelatiemanagement, lidmaatschapsmanagement, campagne- en evenementmanagement, curriculum enhancement en een social integratie en selfservice portaal.  

Volg onze journey

Benieuwd naar onze volgende stap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ons blog.

Deel jouw uitdaging